"cool water" — Słownik kolokacji angielskich

cool water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodna woda
 1. cool przymiotnik + water rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  She stood and felt the cool water on her feet.

  Podobne kolokacje:
 2. cool czasownik + water rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Hence many people, when they want to cool water quickly, begin by putting it in the sun.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo