"spodziewałem się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spodziewałem się" po polsku

obrazek do "expect" po polsku
czasownik
 1. expect ***** , także: spect język mówiony
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [przechodni]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
 2. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [przechodni]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
phrasal verb
 1. look for something ****

Powiązane zwroty — "spodziewałem się"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
niespodziewany = sudden +7 znaczeń
spodziewany = expected +5 znaczeń
przysłówek

powered by  eTutor logo