ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"to znaczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "to znaczy" po polsku

to znaczy

 1. I mean *****
  • to znaczy, mam na myśli, w sensie język mówiony
   Are you sure you want to go with her? I mean, she wanted to leave you out here alone. (Czy na pewno chcesz z nią iść? Mam na myśli, ona chciała cię tu zostawić samego.)
   I won't talk with her. I mean, she can be scary. (Nie będę z nią rozmawiał. To znaczy, ona może być przerażająca.)
 2. i.e. (skrót) język pisany , id est latin
idiom
 1. to wit
 2. that is to say
  • to znaczy (precyzując wypowiedź)
przysłówek
 1. videlicet

"to znaczy" — Słownik kolokacji angielskich

to wit kolokacja
 1. to przyimek + wit rzeczownik = mianowicie, to znaczy
  Bardzo silna kolokacja

  To wit: A child may lead, but sometimes it takes a man to clear the path.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo