"of wit" — Słownik kolokacji angielskich

of wit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z poczucia humoru
  1. of przyimek + wit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And for a man of wit this is usually possible, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo