"Nie sądzę." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Nie sądzę." po polsku

Nie sądzę.

 1. I think not. oficjalnie
 1. I don't think so.  
  Do you believe he's telling you the truth? I don't think so. (Uważasz, że on mówi ci prawdę? Nie sądzę.)
obrazek do "think" po polsku obrazek do "judge" po polsku obrazek do "believe" po polsku obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. think *****
  • myśleć, sądzić, uważać [przechodni]
   What do you think about it? (Co o tym sądzisz?)
   I think it's very helpful. (Uważam, że to jest bardzo pomocne.)
   I think we should wait some more. (Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać.)
   I think they won't come. (Myślę, że oni nie przyjdą.)
   link synonimy: believe, reckon
 2. judge *****
  • osądzać, sądzić [przechodni/nieprzechodni]
   It's difficult to judge how long it will take. (Ciężko osądzić, ile to zajmie.)
   You should never judge a person by their looks. (Nigdy nie powinieneś oceniać osoby po jej wyglądzie.)
   Judging by what she said, the party was a great success. (Sądząc po tym co powiedziała, impreza była dużym sukcesem.)
  • rozstrzygać, sądzić [przechodni]
   They judged the dispute and went home. (Oni rozstrzygnęli spór i poszli do domu.)
   Who's going to judge our argument? (Kto osądzi naszą kłótnię?)
 3. believe *****
 4. guess ****
  • sądzić, przypuszczać
   Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
   I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 5. jury , ***
 6. understand *****
  • sądzić (myśleć, wierzyć) [przechodni]
   I understand you realised your mistakes. (Wierzę, że zdałaś sobie sprawę ze swoich błędów.)
   I understand the future will be better. (Sądzę, iż przyszłość będzie lepsza.)
 7. expect ***** , także: spect język mówiony
 8. deem **
 9. try *****
 10. reckon *
  • myśleć, sądzić, przypuszczać potocznie [przechodni]
   I reckon she'll come. (Sądzę, że ona przyjdzie.)
   Do you reckon we'll leave tomorrow? (Myślisz, że wyjedziemy jutro?)
   This house is huge. I reckon it must have cost a fortune. (Ten dom jest ogromny. Przypuszczam, że musiał kosztować majątek.)
   link synonim: think
 11. fancy **
 12. adjudge
 13. dispense justice

powered by  eTutor logo