Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"artykuł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "artykuł" po polsku

artykuł

skin care : article Newspaper Articles
rzeczownik
 1. article ****
  • artykuł (w gazecie, czasopiśmie) [policzalny]
   I quickly read the article about space travel. (Szybko przeczytałem artykuł o podróży w kosmosie.)
   The newspaper published an interesting article on the subject. (Gazeta opublikowała interesujący artykuł na ten temat.)
  • przedmiot, rzecz, artykuł [policzalny]
   I need to buy some stationery articles to school. (Muszę kupić kilka artykułów papierniczych do szkoły.)
   I bought some necessary articles to my office. (Kupiłem trochę potrzebnych rzeczy do mojego biura.)
  • paragraf, artykuł (w oficjalnym dokumencie) [policzalny]
   The article five says we have to pay extra for one month payment delay. (Paragraf piąty mówi, że musimy dodatkowo płacić za miesięczne spóźnienie z zapłatą.)
   Read the article first and then we will discuss it. (Najpierw przeczytaj ten paragraf, a potem o nim porozmawiamy.)
 2. paper *****
  • referat, artykuł, publikacja (praca pisemna na jakiś temat) [policzalny]
   The teacher appreciated my biology paper. (Nauczyciel docenił mój referat z biologii.)
   Her paper is worth publishing. (Jej artykuł jest wart opublikowania.)
   You can't go to the party until your paper is done. (Nie możesz iść na imprezę dopóki twój referat nie będzie gotowy.)
 3. story *****   [policzalny]
  "Have you read the story?" "No, I haven't. It was too long." ("Przeczytałeś ten artykuł?" "Nie, nie przeczytałem. Był zbyt długi.")
  The story was about a single father raising five children. (Artykuł był o samotnym ojcu wychowującym pięcioro dzieci.)
 4. item ****
  • rzecz, artykuł, przedmiot [policzalny]
   The item I loved the most was the pink teddy bear. (Rzeczą, która podobała mi się najbardziej, był różowy miś.)
   We sent you the item that you ordered. (Wysłaliśmy panu artykuł, który pan zamówił.)
  • artykuł, wiadomość (w gazecie) [policzalny]
   The item in the newspaper said that twenty people died in the shooting. (Artykuł w gazecie mówił, że dwadzieścia osób zginęło w strzelaninie.)
   These items are so stupid. (Te artykuły są takie głupie.)
 5. piece ***** , pc. (skrót) **   [policzalny]
  Have you read the piece on that famous actress? (Czytałeś artykuł o tej sławnej aktorce?)
  Your piece on skiing was great. (Twój artykuł o narciarstwie był świetny.)
 6. causerie

Powiązane zwroty — "artykuł"

czasownik
składać (np. artykuł) = contribute
streszczać (np. artykuł, dokument) = summarise BrE , summarize AmE +1 znaczenie
artykułować = articulate +2 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
poważny (np. książka, artykuł) = dense
z nerwem (np. artykuł, przemowa) = punchy
phrasal verb
sporządzić (np. raport, artykuł) = write something up
idiom

powered by  eTutor logo