"breadth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "breadth" po angielsku

breadth

rzeczownik
 1. rozległość (np. wiedzy, zainteresowań)
  Thanks to the breadth of his knowledge, I could always count on him. (Dzięki rozległości jego wiedzy, zawsze mogłam na nim polegać.)
  I could not account for the breadth of your interests, so I focused on a particular problem. (Nie mogłem ogarnąć rozległości twoich zainteresowań, więc skupiłem się na konkretnym problemie.)
 2. szerokość, rozpiętość
  What is the breadth of the river? (Jaka jest szerokość rzeki?)
  link synonim: width
  zobacz także: broad, depth, length

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo