TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"szerzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szerzyć" po polsku

szerzyć

czasownik
 1. spread ****
  • rozpowiadać, szerzyć (np. plotki) [przechodni]
   Stop spreading gossip about me! (Przestań rozpowiadać plotki o mnie!)
   She spreads rumours that they are going to divorce. (Ona rozpowiada plotki, że oni zamierzają się rozwieść.)
 2. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [przechodni]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 3. disseminate
 4. diffuse *
  • szerzyć, rozpowszechniać
   This idea diffused across the whole world. (Ta idea rozpowszechniła się na cały świat.)
 5. propagate
czasownik
 1. spread ****
 2. sweep ***
  • omiatać, szerzyć się [nieprzechodni]
   Hysteria swept through the town after the shooting. (Histeria szerzyła się w mieście po strzelaninie.)
   The epidemic has already swept half of the city. (Epidemia omiotła już połowę miasta.)
 3. pervade
 4. be rife
 5. be endemic

Powiązane zwroty — "szerzyć"

przymiotnik
szeroki = wide +9 znaczeń
przysłówek
szeroko = widely +6 znaczeń
rzeczownik
szerokość = width , także: W +5 znaczeń
szerzenie = diffusion +8 znaczeń
czasownik
phrasal verb
idiom
inne