Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"spread the word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spread the word" po angielsku

spread the word
pass the word

czasownik
  1. szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"spread the word" — Słownik kolokacji angielskich

spread the word kolokacja
  1. spread czasownik + word rzeczownik = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje
    Zwykła kolokacja

    And you've got to spread the word among our people.