Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"spread ideas" — Słownik kolokacji angielskich

spread ideas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysły rozprzestrzeniania
  1. spread czasownik + idea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For example, it uses the mass media to spread its ideas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo