Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"spread one's hands" — Słownik kolokacji angielskich

spread one's hands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozkładać czyjś ręce
  1. spread czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She sat down again, spread her hands to the fire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo