Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"rozszerzyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozszerzyć się" po polsku

rozszerzyć się

phrasal verb
 1. open out
  • rozszerzyć się, rozszerzać się
   My favourite restaurant is opening out to other cities. (Moja ulubiona restauracja rozszerza się na inne miasta.)
czasownik
 1. broaden out
czasownik
 1. extend ***
 2. broaden *
 3. flare *  
 4. spread ****
  • rozłożyć (ramiona), rozszerzyć (nogi) [przechodni]
   He spread his arms, telling us there is nothing more he could do. (Rozłożył ramiona, mówiąc nam, że nie ma nic więcej, co mógłby zrobić.)
   Don't spread your legs while doing this exercise. (Nie rozszerzaj nóg wykonując to ćwiczenie.)
 5. upsize  
czasownik
 1. widen *
 2. stretch ***
 3. expand ***
 4. amplify
 5. upgrade **
 6. aggrandize AmE , aggrandise BrE
 7. enwiden
czasownik
 1. dilate
 2. flare out

Powiązane zwroty — "rozszerzyć się"

czasownik

"rozszerzyć się" — Słownik kolokacji angielskich

open out kolokacja
 1. open czasownik + out particle = rozszerzyć się, rozszerzać się
  Bardzo silna kolokacja

  Both the man and his light space open out as the dance continues.

  Podobne kolokacje: