Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"rozszerzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozszerzyć" po polsku

rozszerzyć

czasownik
 1. extend ***
 2. broaden *
 3. flare *  
 4. spread ****
  • rozłożyć (ramiona), rozszerzyć (nogi) [przechodni]
   He spread his arms, telling us there is nothing more he could do. (Rozłożył ramiona, mówiąc nam, że nie ma nic więcej, co mógłby zrobić.)
   Don't spread your legs while doing this exercise. (Nie rozszerzaj nóg wykonując to ćwiczenie.)
 5. upsize  
czasownik
 1. widen *
 2. stretch ***
 3. expand ***
 4. amplify
 5. upgrade **
 6. aggrandize AmE , aggrandise BrE
 7. enwiden
phrasal verb
 1. open out
czasownik
 1. broaden out
czasownik
 1. dilate
 2. flare out