Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"poszerzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poszerzyć" po polsku

poszerzyć

czasownik
 1. let something out
  • poszerzyć (ubranie)
 2. extend ***
  • poszerzyć, zwiększyć (np. przewagę w zawodach) [przechodni]
   My team extended their lead and won the game. (Moja drużyna zwiększyła przewagę i wygrała mecz.)
czasownik
 1. broaden *
  • poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach)
   People say that travel broadens the mind. (Ludzie mówią że podróże kształcą.)
   I think this lecture broadened my horizons significantly. (Uważam, że ten wykład znacząco poszerzył moje horyzonty.)
 2. widen *
 3. enwiden