"wielkość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielkość" po polsku

wielkość

What is total amount of data
rzeczownik
 1. size ****
  • wielkość, rozmiar (np. mały, duży) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   "What size pizza would you like?" "Large, please." ("Jakiej wielkości pizzę byś chciał?" "Dużą proszę.")
   It's the size of your thumb. (To jest rozmiaru twojego kciuka.)
   Size does not matter. (Rozmiar nie ma znaczenia.)
  • wielkość (duży rozmiar) [UNCOUNTABLE]
   Can you imagine a city that size? (Czy możesz sobie wyobrazić miasto takiego rozmiaru?)
   I can't describe you the size of the stadium. (Nie jestem w stanie ci opisać wielkości tego stadionu.)
   link synonim: extent
 2. amount **** , także: amt.
 3. quantity ** , qty (skrót) , qty. (skrót)
  • ilość, wielkość, dawka (konkretna ilość lub wielkość czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   an amount or a number of something which can be measured
   They sold a large quantity of books. (Oni sprzedali dużą ilość książek.)
   This plant needs only a small quantity of water. (Ta roślina potrzebuje tylko niewielką ilość wody.)
   She has a large quantity of boxes filled with toys. (Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych zabawkami.)
   So why are you selling it in such small quantities? (Więc czemu sprzedajesz to w takich małych dawkach?)
   It is a poison and even small quantities affect health. (Jest trucizną i nawet w małych ilościach wpływa na zdrowie.)
   link synonim: amount
 4. volume *** , vol. (skrót) *
  • ilość, wielkość (gdy czegoś jest dużo) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The band produced great volume of terrible songs. (Zespół wyprodukował ogromną ilość fatalnych piosenek.)
   An enormous volume of old books was found in the basement. (Ogromna ilość starych książek została znaleziona w piwnicy.)
 5. magnitude **
  • ogrom, rozmiar, ważność, wielkość [UNCOUNTABLE]
   the great size or extent of something
   He seems not to realize the magnitude of the problem. (On wydaje się, nie zdawać sobie sprawy z ogromu problemu.)
   Our forces cannot repel power of that magnitude. (Nasze siły nie mogą odeprzeć mocy o takim rozmiarze.)
   link synonim: extent
 6. greatness
  • wielkość, geniusz
   On the field, it's the difference between mediocrity and greatness. (Na boisku widoczna jest różnica między przeciętnością a wielkością.)
 7. bigness  
 8. largeness
 9. hugeness
 10. extensiveness
 11. grandness   literary
 12. feck Scottish English
 13. muchness   old use

powered by  eTutor logo