ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"powszechny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechny" po polsku

powszechny

przymiotnik
 1. common ****
  • pospolity, powszechny, zwykły
   ordinary, usual, happening often
   It's a common belief. (To jest powszechne przekonanie.)
   These are common plants. (To są pospolite rośliny.)
   He wears common, grey suits. (On nosi zwykłe, szare garnitury.)
   przeciwieństwa: rare, remarkable
   zobacz także: popular
 2. general *****
  • ogólny, powszechny (dotyczący ogółu)
   What is your general impression? (Jakie jest twoje ogólne wrażenie?)
   It's a very general statement. (To jest bardzo ogólne stwierdzenie.)
   In general, I think she did well. (Ogólnie, myślę że sobie dobrze poradziła.)
   link synonim: prevailing
  • powszechny (dotyczący większości osób)
   Don't take it too personally, but that is the general opinion on your work. (Nie bierz tego zbytnio do siebie, ale to jest powszechna opinia o twojej twórczości.)
   Don't worry, it's a very general problem. (Nie martw się, to bardzo powszechny problem.)
   przeciwieństwo: private
 3. popular ****  
  Contrary to popular belief, this diet won't help you lose weight. (Wbrew powszechnej opinii, ta dieta nie pomoże ci schudnąć.)
  Insomnia is a quite popular problem. (Bezsenność to dość powszechny problem.)
  zobacz także: current
 4. universal **
  • uniwersalny, wszechstronny, powszechny
   We may never find the universal truth. (Możemy nigdy nie znaleźć uniwersalnej prawdy.)
   He said that mathematics is the most universal language of all. (On powiedział, że matematyka jest najbardziej uniwersalnym językiem ze wszystkich.)
 5. current ****
 6. widespread ** , także: wide-spread
  • powszechny, szeroko rozpowszechniony (np. o krytyce)
   Coal is the world's most widespread source of fossil energy. (Węgiel to najszerzej rozpowszechnione w świecie źródło energii z paliw kopalnych.)
   The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably. (Powszechne są obawy przed znacznym wzrostem nielegalnej imigracji.)
 7. catholic ***
  • uniwersalny, powszechny
   That is one of the catholic truths. (To jest jedna z uniwersalnych prawd.)
   It's a catholic saying - you don't know it? (To jest powszechne powiedzenie - nie znasz go?)
 8. commonplace
  • powszechny, pospolity
   How commonplace would you say cheating is here? (Na ile powszechne jest tu oszukiwanie?)
   Aerial spraying is commonplace, particularly in forests and vineyards. (Opryski z powietrza są powszechne, w szczególności w lasach i winnicach.)
 9. ubiquitous *
  • wszechobecny, powszechny, rozpowszechniony, wszędobylski oficjalnie
   Computers are becoming ubiquitous in our society. (Komputery stają się wszechobecne w naszym społeczeństwie.)
   Rayleigh-Taylor instabilities are ubiquitous in astrophysical flows. (Niestabilności Raileigh-Taylora są wszechobecne w przepływach astrofizycznych.)
   link synonim: pervasive
 10. prevailing *
 11. customary *
 12. broad-based
 13. rife
 14. quotidian
 15. stock ****
  • popularny, powszechny
   It's a stock mistake. (To powszechny błąd.)
   Don't worry, it's a stock problem, you're not the only one. (Nie martw się, to popularny problem, nie jesteś jedyny.)
   We use these stock nails. (Używamy tych powszechnych gwoździ.)
 16. across the board , także: across-the-board
 17. blanket **
  • całościowy, ogólny, powszechny
   The blanket cost of the house is 100 thousand dollars. (Całościowy koszt domu to 100 tysięcy dolarów.)
   Przymiotnik "blanket" używa się tylko przed rzeczownikami.
 18. demotist  
 19. thick on the ground

"powszechny" — Słownik kolokacji angielskich

across the board kolokacja
 1. across przyimek + board rzeczownik = ogólny, powszechny
  Zwykła kolokacja

  You never want to see all those 2's across the board.

  Podobne kolokacje: