"powszechny problem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechny problem" po polsku

powszechny problem

rzeczownik
 1. common problem
  • częsty problem, powszechny problem
   Sleep deprivation is a common problem. (Bezsenność to częsty problem.)
   We need to address this common problem somehow. (Musimy jakoś zaradzić temu powszechnemu problemowi.)

"powszechny problem" — Słownik kolokacji angielskich

common problem kolokacja
 1. common przymiotnik + problem rzeczownik = częsty problem, powszechny problem
  Bardzo silna kolokacja

  A much less common problem is the risk of fire.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo