ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"częsty problem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "częsty problem" po polsku

częsty problem

rzeczownik
 1. common problem
  • częsty problem, powszechny problem
   Sleep deprivation is a common problem. (Bezsenność to częsty problem.)
   We need to address this common problem somehow. (Musimy jakoś zaradzić temu powszechnemu problemowi.)

"częsty problem" — Słownik kolokacji angielskich

common problem kolokacja
 1. common przymiotnik + problem rzeczownik = częsty problem, powszechny problem
  Bardzo silna kolokacja

  A much less common problem is the risk of fire.

  Podobne kolokacje:
frequent problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częsty problem
 1. frequent przymiotnik + problem rzeczownik
  Luźna kolokacja

  This is nothing less than the perennial and still frequent problem in which a new building must be related to its environment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo