"frequent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "frequent" po angielsku

frequent **

czasownik
  1. uczęszczać (odwiedzać często jakieś miejsce), bywać oficjalnie
    He frequents this club, he's here almost every weekend. (On często odwiedza ten klub, jest tu w prawie każdy weekend.)
    She frequents this restaurant because she is fond of it. (Ona często odwiedza tę restaurację, bo bardzo ją lubi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

frequent **

przymiotnik
  1. częsty
    He became a frequent visitor to Elizabeth's new house. (On stał się częstym gościem w nowym domu Elizabeth.)
    Tornadoes are quite frequent in this area. (Tornada są dość częste na tym obszarze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo