Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"uczęszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczęszczać" po polsku

uczęszczać

czasownik
 1. attend ****
  • uczęszczać (np. do szkoły, do kościoła) [przechodni/nieprzechodni]
   He doesn't attend school regularly. (On nie uczęszcza regularnie do szkoły.)
   I attend church every Sunday. (Uczęszczam do kościoła w każdą niedzielę.)
   After the war, he stopped attending church. (Po wojnie, on przestał uczęszczać do Kościoła.)
 2. frequent **
  • uczęszczać (odwiedzać często jakieś miejsce), bywać oficjalnie
   He frequents this club, he's here almost every weekend. (On często odwiedza ten klub, jest tu w prawie każdy weekend.)
   She frequents this restaurant because she is fond of it. (Ona często odwiedza tę restaurację, bo bardzo ją lubi.)
 3. go , *****   [przechodni]