KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bywać" po polsku

bywać

czasownik
 1. be *****
  • być, bywać
   I am Tom. (Jestem Tom.)
   This is a dog. (To jest pies.)
   Where are you? (Gdzie jesteś?)
   I am a student. (Jestem studentem.)
   He is young. (On jest młody.)
   She is smart. (Ona jest mądra.)
   It is a car. (To jest samochód.)
   She can be sad. (Bywa smutna.)
 2. frequent **
  • uczęszczać (odwiedzać często jakieś miejsce), bywać oficjalnie
   He frequents this club, he's here almost every weekend. (On często odwiedza ten klub, jest tu w prawie każdy weekend.)
   She frequents this restaurant because she is fond of it. (Ona często odwiedza tę restaurację, bo bardzo ją lubi.)

Powiązane zwroty — "bywać"

czasownik
przybywać = arrive +4 znaczenia
przebywać = stay +5 znaczeń
ubywać = diminish +2 znaczenia
zbywać potocznie = stall +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
byt = being +5 znaczeń
bycie = going +2 znaczenia
bywalec = socialite +4 znaczenia

powered by  eTutor logo