KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bycie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bycie" po polsku

bycie

czasownik
 1. being ***
  • bycie, będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś)
   Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
   Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
   Being a short woman, she always wears high heels. (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)
   Being here has taught me a lot of things. (Bycie tutaj nauczyło mnie wielu rzeczy.)
rzeczownik
 1. going
 2. forming
 3. subsisting
rzeczownik
 1. manner ***
  • sposób (np. zachowania) oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
   They should not treat the women in this manner. (Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.)
   John responded in a very aggressive manner to the accusation. (John odpowiedział w bardzo agresywny sposób na zarzuty.)
   link synonimy: way, fashion
czasownik
 1. be *****
  • być, bywać
   I am Tom. (Jestem Tom.)
   This is a dog. (To jest pies.)
   Where are you? (Gdzie jesteś?)
   I am a student. (Jestem studentem.)
   He is young. (On jest młody.)
   She is smart. (Ona jest mądra.)
   It is a car. (To jest samochód.)
   She can be sad. (Bywa smutna.)
 2. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 3. form ***** , forme dawne użycie
  • stanowić, być [przechodni]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 4. go , *****
 5. subsist
 6. make *****
  • zostawać, być (kimś) [przechodni]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
 1. be somebody *****
czasownik
 1. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

byt

rzeczownik
 1. being ***
 2. rationale *
 3. very existence  
 4. esse  
 5. ens
 6. beingness
rzeczownik
 1. being oneself  

Powiązane zwroty — "bycie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
inne
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo