Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"być w domu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być w domu" po polsku

być w domu

obrazek do "be home" po polsku
phrasal verb
 1. be in *****  
  "Can I speak with Nick?" "Sorry, but he isn't in at the moment." ("Czy mogę rozmawiać z Nickiem?" "Przykro mi, ale nie ma go teraz w domu.")
  Is Kate in? I need to speak to her. (Kate jest w domu? Muszę z nią porozmawiać.)
  link synonim: be home
 1. be home ** , be at home  
  He is at home at present. (On jest obecnie w domu.)
  "Is Jane home?" "No, she went out to visit a friend." ("Czy jest Jane?" "Nie, wyszła odwiedzić przyjaciółkę.")
  link synonim: be in
La Pitchoune - Indoors their time indoors.
przysłówek
 1. home , ***** , także: hame ScoE  
  I was cooking at home. (Gotowałem w domu.)
  I stayed at home all day. (Cały dzień zostałem w domu.)
 2. at home ***  
  Let's stay at home and watch a film. (Zostańmy w domu i obejrzyjmy film.)
  Feel at home. (Czuj się jak w domu.)
  My parents will be at home in the evening. (Moi rodzice będą w domu wieczorem.)
 3. indoors *
  • w domu, w budynku
   Let's go indoors. (Wejdźmy do środka.)
   It was cold outside, so we came indoors. (Na zewnątrz było zimno, więc weszliśmy do domu.)
 4. within doors , także: withindoors
 5. en famille
 6. inby ScoE , także: inbye ScoE  
przymiotnik
 1. in-home