"powszechnie używany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechnie używany" po polsku

powszechnie używany

przymiotnik
 1. current ****
  • powszechnie używany, rozpowszechniony, powszechny
   This meaning of the word is not current. (To znaczenie tego słowa nie jest powszechne.)

"powszechnie używany" — Słownik kolokacji angielskich

widely used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie używany
 1. use czasownik + widely przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Music popular in the 1980s and 1990s is also used widely.

commonly used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie używany
 1. use czasownik + commonly przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Since the late 1960s, many other terms have been more commonly used.

generally used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie używany
 1. use czasownik + generally przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Most generally use this as one piece of their research process.

popularly used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie używany
 1. use czasownik + popularly przysłówek
  Zwykła kolokacja

  The play has become successful and is now popularly used in schools.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo