TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pospolity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pospolity" po polsku

pospolity

przymiotnik
 1. common ****
  • pospolity, powszechny, zwykły
   ordinary, usual, happening often
   It's a common belief. (To jest powszechne przekonanie.)
   These are common plants. (To są pospolite rośliny.)
   He wears common, grey suits. (On nosi zwykłe, szare garnitury.)
   przeciwieństwa: rare, remarkable
   zobacz także: popular
 2. generic *
 3. commonplace
  • powszechny, pospolity
   How commonplace would you say cheating is here? (Na ile powszechne jest tu oszukiwanie?)
   Aerial spraying is commonplace, particularly in forests and vineyards. (Opryski z powietrza są powszechne, w szczególności w lasach i winnicach.)
 4. cheap ***
  • podły, pospolity (nie zasługujący na szacunek) potocznie
   He's a cheap man, don't get involved with him. (On jest podłym mężczyzną, nie wiąż się z nim.)
   What a cheap behaviour - I didn't know he's that kind of person. (Co za podłe zachowanie - nie wiedziałem, że on jest tego typu osobą.)
   That's a cheap trick - he's not a real magician. (To pospolita sztuczka - on nie jest prawdziwym magikiem.)
 5. casual **
  • nieuważny, niedbały, swobodny, nonszalancki, pospolity, zwyczajny
   To the casual observer everything seemed to be normal. (Dla nieuważnego obserwatora wszystko wdawało się normalne.)
   She baked a casual cheesecake, nothing special. (Ona upiekła zwyczajny sernik, nic specjalnego.)
   link synonim: careless
 6. vulgar
 7. garden-variety
 8. hackneyed , hacky
 9. mobbish
 10. middlebrow
 11. appellative
 12. workaday
 13. common-or-garden
 14. penny-ante

Powiązane zwroty — "pospolity"

rzeczownik
pospólstwo = populace +4 znaczenia
tuńczyk pospolity = bluefin +1 znaczenie
pospolitość = ordinariness +7 znaczeń
kąkol (pospolity chwast polny) = cockle corn
dmuchawiec (przekwitły mniszek pospolity) = dandelion clock

podobne do "pospolity" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pospolity" po angielsku

rzeczownik