"wszechobecny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wszechobecny" po polsku

wszechobecny

przymiotnik
 1. pervasive *
  • wszechobecny, wszechogarniający
   It was his only defence against the pervasive cold. (To była jego jedyna obrona przed wszechogarniającym zimnem.)
   The smell of sweat was pervasive. (Zapach potu był wszechogarniający.)
   link synonim: ubiquitous
 2. ubiquitous *
  • wszechobecny, powszechny, rozpowszechniony, wszędobylski formal
   Computers are becoming ubiquitous in our society. (Komputery stają się wszechobecne w naszym społeczeństwie.)
   Rayleigh-Taylor instabilities are ubiquitous in astrophysical flows. (Niestabilności Raileigh-Taylora są wszechobecne w przepływach astrofizycznych.)
   link synonim: pervasive
 3. omnipresent   formal
 4. immanent
 5. immanentistic
 6. all-pervasive
  • wszechobecny (np. tendencja)

Powiązane zwroty — "wszechobecny"

przymiotnik
obecny = current +6 znaczeń
nieobecny = far away +9 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo