"powszechnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powszechnie" po polsku

powszechnie

przysłówek
 1. generally ****
  • powszechnie, ogólnie
   It is generally believed that dog is man's best friend. (Powszechnie uważa się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.)
   People generally believe in life after death. (Ludzie ogólnie wierzą w życie po śmierci.)
   link synonim: widely
 2. widely ***
  • powszechnie, szeroko (np. dostępny, znany)
   It is widely known that he isn't an honest person. (Powszechnie wiadomo, że on nie jest uczciwą osobą.)
   Alcohol is widely available amongst the youth. (Alkohol jest szeroko dostępny wśród młodzieży.)
   The most widely known national park is Serengeti. (Najbardziej znanym parkiem narodowym jest Serengeti.)
   link synonim: generally
   zobacz także: widely-recognised
 3. commonly **
  • powszechnie, popularnie
   All of these species are commonly used in animal testing. (Wszystkie te gatunki są powszechnie używane w testach na zwierzętach.)
 4. universally
 5. popularly  
 6. customarily
 7. across the board , także: across-the-board
 8. ecumenically

powered by  eTutor logo