BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozpowszechniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpowszechniony" po polsku

rozpowszechniony

przymiotnik
 1. current ****
 2. prevalent *
 3. ubiquitous *
  • wszechobecny, powszechny, rozpowszechniony, wszędobylski formal
   Computers are becoming ubiquitous in our society. (Komputery stają się wszechobecne w naszym społeczeństwie.)
   Rayleigh-Taylor instabilities are ubiquitous in astrophysical flows. (Niestabilności Raileigh-Taylora są wszechobecne w przepływach astrofizycznych.)
   link synonim: pervasive
 4. generalized , generalised British English
 5. publicized , publicised British English  
 6. diffuse *
  • rozwlekły (o stylu), rozpowszechniony (np. o wiedzy)
 7. endemic , także: endemical old-fashioned   literary
przysłówek
 1. prevalently
czasownik
 1. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [TRANSITIVE]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 2. disseminate
 3. cascade *
 4. diffuse *
 5. promulgate , promulge old use
 6. circulate *
 7. peddle
 8. interdiffuse
phrasal verb
 1. put forth something
 2. put something about
 3. spread something around

powered by  eTutor logo