ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozpowszechnianie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpowszechnianie się" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozpowszechnianie się

rzeczownik
 1. diffusion
  • szerzenie (się), rozpowszechnianie się (np. informacji)
   Yet the development of technology is too slow and its diffusion, especially to developing countries, is particularly slow. (Mimo to rozwój nowej technologii następuje zbyt powoli, a szczególnie powolne jest jej rozprzestrzenianie się, zwłaszcza do krajów rozwijających się.)
rzeczownik
 1. proliferation *
 2. dissemination
 3. exporting
 4. disseminating
 5. promulgating formal , także: promulging
 6. diffusing
 7. circulating
czasownik
 1. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [TRANSITIVE]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 2. disseminate
 3. diffuse *
 4. promulgate , promulge old use
 5. circulate *
 6. peddle
 7. interdiffuse
phrasal verb
 1. put forth something
 2. put something about
 3. spread something around

Powiązane zwroty — "rozpowszechnianie się"

przymiotnik
rozpowszechniony = current +6 znaczeń
przysłówek
rzeczownik
rozpowszechnienie = prevalence +1 znaczenie
czasownik