BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"udostępniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udostępniać" po polsku

udostępniać

czasownik
 1. facilitate **   oficjalnie [przechodni]
  We facilitated our studies to the society. (Udostępniliśmy nasze badania społeczeństwu.)
 2. make available
 3. circulate *
 1. make accessible  
 2. make accessible , render accessible  
 3. render accessible  
czasownik
 1. free something ***** , free something up  
  I hope my favourite writer will free his new book soon. (Mam nadzieję, że mój ulubiony pisarz udostępni wkrótce swoją nową książkę.)
  She said she would free her new album up. (Ona powiedziała, że udostępni swój nowy album.)
 2. make something available  
  I'll make this room available for you. (Udostępnię ci ten pokój.)
 3. throw something open
czasownik
 1. share *****

"udostępniać" — Słownik kolokacji angielskich

make available kolokacja
 1. make czasownik + available przymiotnik = czynić dostępnym, udostępniać
  Bardzo silna kolokacja

  Whatever money they asked for would be made available to them.

make accessible kolokacja
 1. make czasownik + accessible przymiotnik = udostępniać
  Bardzo silna kolokacja

  And I feel that has to be made accessible to them.

powered by  eTutor logo