"czynić dostępnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czynić dostępnym" po polsku

"czynić dostępnym" — Słownik kolokacji angielskich

make available kolokacja
  1. make czasownik + available przymiotnik = czynić dostępnym, udostępniać
    Bardzo silna kolokacja

    Whatever money they asked for would be made available to them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo