"rozpowszechniać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpowszechniać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [TRANSITIVE]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 2. disseminate
 3. diffuse *
 4. promulgate , promulge old use
 5. circulate *
 6. peddle
 7. interdiffuse

rozpowszechniać coś

phrasal verb
 1. put forth something
 2. put something about
 3. spread something around
  • rozprowadzać coś, rozpowszechniać coś
   Please, do not spread this information around. (Proszę, nie rozpowszechniaj tej informacji.)
   She spreads rumours around. (Ona rozprowadza plotki.)

Powiązane zwroty — "rozpowszechniać coś"

przymiotnik
rozpowszechniony = current +6 znaczeń
przysłówek
rzeczownik
czasownik