"rozpowszechnianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpowszechnianie" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozpowszechnianie

rzeczownik
 1. proliferation *
  • rozpowszechnianie, szybki wzrost liczby, rozprzestrzenianie
   We acknowledge the common threat of nuclear proliferation, particularly from Iran. (Uznajemy wspólne zagrożenie rozprzestrzenianiem broni atomowej, w szczególności ze strony Iranu.)
 2. dissemination
 3. exporting
 4. disseminating
  • rozpowszechnianie, szerzenie (np. poglądu, idei)
 5. promulgating formal , także: promulging
 6. diffusing
 7. circulating
czasownik
 1. export , ***
  • rozpowszechniać, szerzyć (np. ideę) [TRANSITIVE]
   The president of the company said he wanted to export the vision of communication. (Prezes firmy powiedział, iż chce szerzyć ideę komunikacji.)
 2. disseminate
 3. diffuse *
 4. promulgate , promulge old use
 5. circulate *
 6. peddle
 7. interdiffuse
phrasal verb
 1. put forth something
 2. put something about
 3. spread something around
rzeczownik
 1. diffusion
  • szerzenie (się), rozpowszechnianie się (np. informacji)
   Yet the development of technology is too slow and its diffusion, especially to developing countries, is particularly slow. (Mimo to rozwój nowej technologii następuje zbyt powoli, a szczególnie powolne jest jej rozprzestrzenianie się, zwłaszcza do krajów rozwijających się.)