"wykończony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykończony" po polsku

wykończony

5 Signs You're Exhausted obrazek do "worn out" po polsku
przymiotnik
 1. exhausted *
  • wyczerpany, wykończony
   I'm absolutely exhausted. (Jestem zupełnie wykończony.)
   He slept for only two hours and awoke exhausted. (On spał tylko przez dwie godziny i obudził się wykończony.)
   You're exhausted and you'll need your sleep. (Jesteś wykończony i potrzeba ci snu.)
   link synonim: worn out
 2. finished *  
 3. wiped out   potocznie
 4. spent
 5. burned-out
 6. wrecked
 7. rimmed
 8. ragged *
 9. wasted
 10. tapped out  
 11. whacked potocznie , whacked out potocznie
 12. washed-out
 13. burnt-out
 14. washed-up
  • wykończony (wyczerpany ze zmęczenia)
 15. done
  • wykończony, fizycznie wymęczony
   I am totally done after the race. (Jestem kompletnie wykończony po wyścigu.)
 16. worn out , worn-out
  • wyczerpany, wykończony
   exhausted
   I've been running for one hour and now I'm completely worn out. (Biegałem przez godzinę i teraz jestem kompletnie wyczerpany.)
   You look worn out. Get some rest. (Wyglądasz na wykończonego. Odpocznij trochę.)
   After the train journey to Warsaw and back I was completely worn out. (Po podróży pociągiem do Warszawy i z powrotem byłem kompletnie wykończony.)
   link synonimy: exhausted, run-down
 17. topped ,
 18. all-in
 19. tipped
 20. beat ****
  • wyczerpany, wykończony, padnięty potocznie
   I'm beat, so I'll take a shower and go to bed. (Jestem wykończony, więc wezmę prysznic i pójdę spać.)
   I worked 12 hours today, I'm beat. (Pracowałem dzisiaj 12 godzin, jestem wyczerpany.)
 21. done in **
 22. bone tired , bone weary
 23. zapped
 24. dog-tired , dog-weary
 25. shaterred    BrE potocznie
 26. tuckered , tuckered out
 27. buggered
 28. knackered BrE potocznie
 29. strung-out , także: strung out
 30. roached
 31. stonkered
 32. fagged BrE przestarzale , fagged out BrE przestarzale
 33. cream-crackered BrE slang
 34. puggled
 35. shagged
 36. pooped
 37. clapped-out
 1. dragged out
 2. flat on one's ass
idiom
 1. stoked out
rzeczownik
 1. puckerood
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do somebody in ****
 2. kill somebody off
  • wykończyć kogoś, uśmiercić kogoś
   We need to kill him off before he reveals our secrets. (Musimy go wykończyć, zanim wyjawi nasze sekrety.)
   He killed twenty people off and then escaped from prison. (Uśmiercił dwadzieścia osób, a potem uciekł z więzienia.)
 3. wipe somebody out
czasownik
 1. finish ****
 2. merk somebody
czasownik
 1. off , *****
  • zabić, wykończyć  AmE potocznie
   I want you to off him. (Chcę, żebyś go wykończyła.)
   The poison wasn't strong enough to off them. (Trucizna nie była na tyle silna, żeby ich zabić.)
 2. finish ****
 3. whack
phrasal verb
 1. wipe out *
czasownik
 1. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 2. exhaust **
 3. trim **
 4. hit *****
 5. knacker

Powiązane zwroty — "wykończony"

rzeczownik
koniec = end +9 znaczeń
phrasal verb
czasownik
inne
przymiotnik
skończony = complete +9 znaczeń
przysłówek
luksusowo (np. wykończony) = luxuriously

powered by  eTutor logo