zepsuty, rozpuszczony, rozpieszczony

spoiled, spoilt

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Well, I'm not used to taking care of spoiled children. = Cóż, nie przywykłam zajmować się rozpuszczonymi dziećmi.