BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

work = praca (obowiązki zawodowe)

work

Źródło: http://www.ecb.int/euro/banknotes/html/design.en.html

praca (obowiązki zawodowe)

work = praca (obowiązki zawodowe)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Teaching people is my work. = Nauczanie ludzi to moja praca.