ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zawód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawód" po polsku

zawód

obrazek do "career" po polsku Farm Work Abroad obrazek do "occupation" po polsku Various occupation collection
rzeczownik
 1. career ****
  • kariera, zawód [policzalny]
   It was far too late to take up a teaching career. (Było już za późno, żeby zaczynać karierę nauczyciela.)
   I didn't intend making this job a lifetime career. (Nie planowałem, żeby ta praca była moją życiową karierą.)
   He had a wonderful career in front of him. (On miał przed sobą wspaniałą karierę.)
   Life of a career mother can be very difficult if she doesn't have others helping her care for the children. (Życie matki pracującej zawodowo potrafi być bardzo trudne jeżeli inni nie pomagają jej w opiece nad dziećmi.)
 2. work , *****
 3. occupation **   oficjalnie [policzalny]
  He's ashamed of his occupation. (On wstydzi się swojego zawodu.)
  It's a well-paid occupation. (To jest dobrze płatny zawód.)
  What's your occupation? (Jaki masz zawód?)
 4. profession **
  • profesja, zawód [policzalny]
   He asked me what my profession was. I answered that I worked as an English teacher. (On zapytał się mnie, jaki jest mój zawód. Odpowiedziałem, że pracuję jako nauczyciel języka angielskiego.)
   She's an accountant by profession. (Ona jest z zawodu księgową.)
 5. disappointment **
 6. craft ***
  • zawód, profesja, rzemiosło oficjalnie [policzalny]
   I worked hard all my life but never had no craft. (Całe życie ciężko pracowałem, ale nigdy nie miałem zawodu.)
   Every craft requires commitment and hard work. (Każdy zawód wymaga poświęcenia i ciężkiej pracy.)
 7. trade *****
 8. vocation  
  My vocation is a teacher. (Mój zawód to nauczyciel.)
 9. calling   oficjalnie
 10. letdown
 11. bummer ,
 12. anticlimax
 13. professional background
 14. avocation   dawne użycie
 15. line of work
 16. comedown
 17. disgruntling
  • zawód (zawieść kogoś)

Powiązane zwroty — "zawód"

phrasal verb
czasownik
uprawiać (zawód lub czynność) = pursue +1 znaczenie
zawieść = fail +2 znaczenia
zawodzić = moan +2 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
zawodowy = professional +4 znaczenia
zawiedziony = disappointed +6 znaczeń
zawodny = unreliable +2 znaczenia
praktykujący (wykonujący zawód, np. lekarz, nauczyciel) = practising British English , practicing American English
wykonujący (zawód) = pursuant , także: pursuing
przysłówek
nazwa własna
idiom
inne

"zawód" — Słownik kolokacji angielskich

 1. professional przymiotnik + background rzeczownik = doświadczenie zawodowe, zawód
  Silna kolokacja

  "We were talking to guests with professional backgrounds similar to our own," she said.

line of work kolokacja
 1. work rzeczownik + line rzeczownik = zawód, fach, branża
  Zwykła kolokacja

  In their line of work I wouldn't last five minutes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo