"w przygotowaniu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w przygotowaniu" po polsku

w przygotowaniu

idiom
 1. in the works
 2. in the pipeline  
  Our wedding is still in the pipeline. (Nasz ślub nadal jest w przygotowaniu.)
przymiotnik
 1. afoot
 1. on the stocks  
  link synonim: in the works
idiom
 1. be in the pipeline

"w przygotowaniu" — Słownik kolokacji angielskich

in preparation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w przygotowaniu
 1. in przyimek + preparation rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  In preparation for its 1911 season, many changes were made.

in the pipeline kolokacja
 1. in przyimek + pipeline rzeczownik = w przygotowaniu
  Zwykła kolokacja

  A lot of the young guys were in the pipeline.

  Podobne kolokacje:
in the works kolokacja
 1. in przyimek + works rzeczownik = w przygotowaniu, w planach
  Zwykła kolokacja

  Find out what's in the works to get you to space.

  Podobne kolokacje:
in the preparation kolokacja
Popularniejsza odmiana: in preparation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w przygotowaniu
 1. in przyimek + preparation rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In preparation for its 1911 season, many changes were made.