"in the preparation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in the preparation" po angielsku

"in the preparation" — Słownik kolokacji angielskich

in the preparation kolokacja
Popularniejsza odmiana: in preparation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w przygotowaniu
  1. in przyimek + preparation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In preparation for its 1911 season, many changes were made.