"major works" — Słownik kolokacji angielskich

major works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny pracuje
  1. major przymiotnik + works rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first floor is home to major works of art from the 19th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo