BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"create works" — Słownik kolokacji angielskich

create works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwarzać pracuje
  1. create czasownik + works rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The evening also included three other works created since 1999.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo