BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"być efektywnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być efektywnym" po polsku

być efektywnym

czasownik
 1. work , *****
  • być efektywnym, odnieść sukces [INTRANSITIVE]
   I hope this will work - if not, I give up. (Mam nadzieję, że to będzie efektywne - jeśli nie, ja się poddaję.)
   Our song worked and we signed a contract. (Nasza piosenka odniosła sukces i podpisaliśmy umowę.)
przymiotnik
 1. effective , ****
  • skuteczny, efektywny
   producing a successful result
   It wasn't the most effective way to solve this problem. (To nie był najbardziej skuteczny sposób, żeby rozwiązać ten problem.)
   It's a highly effective method. (To jest wysoce skuteczna metoda.)
   What an easy and effective strategy! (Jaka łatwa i skuteczna strategia!)
 2. successful ****
 3. efficient **
  • sprawny, skuteczny, efektywny, racjonalny (np. metoda)
   I think this method of production is efficient. (Myślę, że ta metoda produkcji jest efektywna.)
   I expect the efficient use of resources, both financial and human. (Oczekuję sprawnego wykorzystywania zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich.)
 4. productive **  
  He got a rise because he is a very productive worker. (On otrzymał podwyżkę, ponieważ jest bardzo efektywnym pracownikiem.)
 5. efficacious
przysłówek
 1. powerfully

Powiązane zwroty — "być efektywnym"

rzeczownik
efekt = effect +1 znaczenie
efektywność = effectiveness , także: effectivity +6 znaczeń
przymiotnik
efektowny = grand +8 znaczeń
efekciarski = glitzy +2 znaczenia
przysłówek
efektywnie = effectively +3 znaczenia
inne
czasownik
inne

powered by  eTutor logo