"works project" — Słownik kolokacji angielskich

works project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiązuje projekt
  1. works rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "In the case of public works projects, taxpayers foot the bill."