"front sklepu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "front sklepu" po polsku

"front sklepu" — Słownik kolokacji angielskich

shop window kolokacja
 1. shop rzeczownik + window rzeczownik = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa
  Bardzo silna kolokacja

  The light in the shop window had been turned out.

  Podobne kolokacje:
display window kolokacja
 1. display rzeczownik + window rzeczownik = witryna, front sklepu, okno wystawowe, wystawa, witryna sklepowa
  Bardzo silna kolokacja

  Except for the lights of the display window, the shop was dark.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo