14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"wewnętrzny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wewnętrzny" po polsku

wewnętrzny

przymiotnik
 1. domestic ***
  • wewnętrzny, krajowy, rodzimy
   There's a domestic conflict in Syria. (W Syrii trwa wewnętrzny konflikt.)
   We have to end this domestic war. (Musimy zakończyć tę wewnętrzną wojnę.)
   link synonim: intrastate
   przeciwieństwo: foreign
 2. inner ***
  • wewnętrzny (zlokalizowany wewnątrz)
   Inner beauty is easy to see if you're looking for it. (Wewnętrzne piękno łatwo zobaczyć, jeśli się go szuka.)
   We can meet in the inner garden and drink coffee. (Możemy się spotkać w wewnętrznym ogrodzie i napić się kawy.)
   I heard an inner voice which told me to go straight. (Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto.)
   zobacz także: internal
 3. internal *** , int. (skrót) ****
  • krajowy, wewnętrzny, wewn. (skrót)
   You will be a suspect in both internal and police investigation. (Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu.)
   I think it is a great moment for the internal market. (Uważam, że jest to wielka chwila dla rynku krajowego.)
  • wewnętrzny (np. dokument w firmie)
   This is an internal document, so do not send it outside. (To jest wewnętrzny dokument, więc nie wysyłaj go na zewnątrz.)
   The suitors are not allowed to see those internal documents. (Petenci nie mogą oglądać tych wewnętrznych dokumentów.)
   zobacz także: inner
  • wewnętrzny (np. organ)
   The heart and the liver are examples of internal organs. (Serce i wątroba są przykładami organów wewnętrznych.)
   What is the price of an internal organ? (Jaka jest cena organu wewnętrznego?)
  • wewnętrzny (znajdujący się wewnątrz)
   The internal structure of a leaf is very simple. (Wewnętrzna struktura liścia jest bardzo prosta.)
   We are changing the internal doors of the whole floor. (Wymieniamy drzwi wewnętrzne całego piętra.)
  • wewnętrzny, intymny (np. rozterki)
   My internal dilemmas wouldn't let me fall asleep. (Moje wewnętrzne rozterki nie pozwoliły mi zasnąć.)
   An internal voice told him not to give up. (Wewnętrzny głos powiedział mu, by się nie poddawał.)
 4. inside ****  
  He used inside information for personal gain. (On użył wewnętrznych informacji dla osobistego zysku.)
  Could you give me the inside password? (Czy mógłbyś mi podać hasło wewnętrzne?)
 5. interior **
 6. intrinsic * , także: intrinsical
 7. in-house
 8. inward
  • skryty, wewnętrzny (np. komentarzu do kogoś wypowiedzi zachowanym dla siebie)
 9. inland
 10. intramural
 11. internecine
  • wewnętrzny (np. rywalizacja)
 12. ventral
 13. sneaking
  • nurtujący, wewnętrzny
   I've got a sneaking belief that she's lying. (Mam wewnętrzne przekonanie, że ona kłamie.)
 14. interoffice
  • wewnętrzny (w ramach firmy)
 15. inlying

powered by  eTutor logo