"internal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "internal" po angielsku

internal *** , int. (skrót) ****

przymiotnik
 1. krajowy, wewnętrzny, wewn. (skrót)
  You will be a suspect in both internal and police investigation. (Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu.)
  I think it is a great moment for the internal market. (Uważam, że jest to wielka chwila dla rynku krajowego.)
 2. wewnętrzny (np. dokument w firmie)
  This is an internal document, so do not send it outside. (To jest wewnętrzny dokument, więc nie wysyłaj go na zewnątrz.)
  The suitors are not allowed to see those internal documents. (Petenci nie mogą oglądać tych wewnętrznych dokumentów.)
  zobacz także: inner
 3. wewnętrzny (np. organ)
  The heart and the liver are examples of internal organs. (Serce i wątroba są przykładami organów wewnętrznych.)
  What is the price of an internal organ? (Jaka jest cena organu wewnętrznego?)
 4. wewnętrzny (znajdujący się wewnątrz)
  The internal structure of a leaf is very simple. (Wewnętrzna struktura liścia jest bardzo prosta.)
  We are changing the internal doors of the whole floor. (Wymieniamy drzwi wewnętrzne całego piętra.)
 5. wewnętrzny, intymny (np. rozterki)
  My internal dilemmas wouldn't let me fall asleep. (Moje wewnętrzne rozterki nie pozwoliły mi zasnąć.)
  An internal voice told him not to give up. (Wewnętrzny głos powiedział mu, by się nie poddawał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "internal" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "internal" po polsku

inne

powered by  eTutor logo