"nieoficjalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieoficjalny" po polsku

nieoficjalny

przymiotnik
 1. informal **
  • nieformalny, nieoficjalny (np. spotkanie, rozmowa)
   Our conversation was informal. (Nasza rozmowa była nieoficjalna.)
 2. unofficial
 3. off-the-record , off the record  
  Everything I tell you is off the record! (Wszystko, co ci mówię jest nieoficjalne!)
 4. nonformal
 5. nonpublic  
 6. nonofficial
  • nieoficjalny (nieformalny, niepubliczny)
  • nieoficjalny (niezatwierdzony przez władzę)
  • nieoficjalny (niepubliczny)
  • nieoficjalny (niewybrany do reprezentowania kogoś lub czegoś, np. logo)
 7. non-official
 8. nonaccredited  

powered by  eTutor logo