"shape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shape czasownik

shape + rzeczownik
Kolokacji: 40
shape policy • shape one's life • shape one's Lord • shape the future • shape the world • ...
czasownik + shape
Kolokacji: 6
help to shape • help shape • try to shape • used to shape • begin shaping • ...
shape + przyimek
Kolokacji: 22
shape up • shaped by • shape into • shape in • shaped with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. shape up = poprawiać się, podciągać się shape up
2. shaped by = nadany kształt przez shaped by
3. shape into = kształt do shape into
4. shape in = kształt w shape in
5. shaped with = nadany kształt z shaped with
6. shaped from = nadany kształt z shaped from
7. shape for = kształt dla shape for
8. shape to = kształt aby shape to
9. shape on = kształt na shape on
10. shape at = kształt przy shape at
11. shape of = kształt z shape of
12. shape through = nadaj kształt całkowicie shape through
13. shape around = kształt około shape around
shape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
largely shaped • oddly shaped • carefully shaped • roughly shaped • irregularly shaped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.