"shape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shape czasownik

shape + rzeczownik
Kolokacji: 40
shape policy • shape one's life • shape one's Lord • shape the future • shape the world • ...
czasownik + shape
Kolokacji: 6
help to shape • help shape • try to shape • used to shape • begin shaping • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) help, try, use, begin, start
Kolokacji: 6
1. help to shape = pomoc do kształtu help to shape
2. help shape = pomoc kształt help shape
3. try to shape = spróbuj do kształtu try to shape
4. used to shape = użyty do kształtu used to shape
5. begin shaping = zacznij nadawać kształt begin shaping
6. start shaping = zacznij nadawać kształt start shaping
shape + przyimek
Kolokacji: 22
shape up • shaped by • shape into • shape in • shaped with • ...
shape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
largely shaped • oddly shaped • carefully shaped • roughly shaped • irregularly shaped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.