"shaped with" — Słownik kolokacji angielskich

shaped with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadany kształt z
  1. shape czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    What would you say to a student who wanted to shape her or his future with a career in science?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo